יסודי - דבר ראש אגף חינוך יסודי
נווט למעלה
כניסה
חינמךיסודי.png
מנהל האגף:
 
ד"ר שי פרוכטמן
 
מפקחות משרד החינוך
הגב' לימור ברמן הרמס – מ"מ
הגב' שושנה ליכטנשטט – ממ"ד
 
מנהלת מדור בתי ספר יסודיים:
הגב' רוית יום טוב
 
מנהלת מחלקת רישום:
הגב' אבישג היקרי
 
האגף לחינוך יסודי וחט"צ מבקש להוביל את מערכת החינוך היסודית באמצעות תהליכים רבים הנעשים בשיתוף פעולה מלא עם מפקחי המשרד, הכוללים והמקצועיים, מנהלי בתי הספר וועדי ההורים.
מערכת החינוך היסודית כוללת 17,617 תלמידים.
23 בתי ספר מ"מ, 13 ממ"ד, 2 חנ"מ, 11 מוכרים שאינם רשמיים.
 
מטרות האגף:
1)שיפור בהישגי מיצ"ב בארבע מקצועות הליבה
2) יצירת תחושת מוגנות, שייכות וביטחון בקרב התלמידים המאפשרת התפתחות אישית חברתית וערכית
3) העשרת תחומי העניין של הילדים והגברת מעורבותם בחיי הקהילה והתרבות בעיר
4) ניהול בסביבה מקיימת
 
קידום המטרות מתאפשר באמצעות הפעלת תוכניות רבות, ואומנות יצירת שיתופי הפעולה בין אגף חינוך יסודי למובילי מערכת החינוך במשרד החינוך, נציגי משרדי הרווחה, הפנים, הסביבה, האוצר, קרנות וגופים פרטיים. היכולת למצוא שותפים אמיתיים ולקדם את תחומי הפעילות של מובילי מערכות אלה למענם של הילדים היא האמצעי העיקרי להשגת המטרות של האגף.
 
תוכניות בשיתוף משרד החינוך:
1)      תוכנית מסע – שילוב מתנדבי 29 מתנדבי הוראה ב-15 בתי ספר יסודיים
2)      קרן קר"ב – משולבת ב-25 בתי ספר: 18 מ"מ ו-7 ממ"ד
3)      המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך (קרן מוריה) – 6 בתי ספר: 3 מ"מ -3 ממ"ד
4)      שעות שח"ר – 15 בתי ספר: 9 מ"מ ו-6 ממ"ד
5)      בתי ספר מנגנים – 10 בתי"ס: 7 מ"מ ו -3 ממ"ד
6)      פיילוט ניהול עצמי – תוספות תקציב לקידום נושאים פדגוגיים
7)      תקשוב המאה -21 – 11 בתי"ס : 4 מחקר מבוקר ו-7 דרום מלכתחילה
 
 
8)      ייחודיות בתי ספר ובחירה מבוקרת – הצטרפות לפיילוט – פתיחה של מרחב לימוד בתשע"ד. בשיתוף גף ניסויים וחברת ערי חינוך, בניהול יעקב הכט,  אליה העיר הצטרפה בשנת תשע"ב.
9)      קיום ועדות היוועצות – בשיתוף הפיקוח והרווחה
10)   חומש ומיל"ת – לעולים מצרפת ואתיופיה
11)   סל תרבות עירוני – שיתוף כל בתי הספר בסל התרבות – השנה חשיפה לתחום האומנות הפלסטית. בשיתוף היכל התרבות העירוני ובהובלתה של ד"ר אביטל לאופר, וחברת המועצה הגב' שושנה (צ'וצי) זילברברג
12)   מחוננים – מתן מענה לקבוצת המחוננים של 3% ושל 5% - וכתיבת תוכנית מיוחדת למצטיינים בני  הקהילה האתיופית (70 תלמידים)
 
13)   תוכניות מרח"ב (ביאליק, יבנה) טיפוח התנהגויות מסגלות(עוזיאל אוסישקין ואיתמר) ומעיין (10 בתי"ס) – בשיתוף השפ"ח, תוכנית שמיד
 
14)   חלוץ חינוכי – 20 חלוצים המשולבים בבתי הספר היסודיים במסגרת תוכנית דרום מלכתחילה. 
תוכניות עירוניות:
 
1)      תומכות למידה – סייעת לכל כיתה א (מעל 32 תלמידים), כיתה ב' (מעל 35 תלמידים), כיתה ג' (מעל 36 תלמידים), כיתה ד (מעל 38 תלמידים)
2)      הרשת הירוקה – תוכנית לקידום נושא הקיימות – 16 בתי ספר
3)      מרכז להוראת אנגלית – בשיתוף חברת הדר גיל – 6 בתי ספר
4)      אנגלית לכיתות א-ב – English cake
5)      פר"ח – 11 בתי ספר
6)      הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול – הרצאות להורים
7)      עיר ללא אלימות – שילוב רכזי נוער בבתי הספר, כתיבת תוכניות והרצאות להורים
 
תוכניות ייחודיות בבתי הספר:
1)      רובוטיקה – מכיתה א לטיוב הוראת החשבון וההנדסה – בתי ספר לאה גולדברג, רמב"ם, ויגאל אלון
2)      פרלמנט ילדים עירוני – הוקם בשנה שעברה –  בפרלמנט הילדים שותפים נציגים מבתי הספר היסודיים בעיר מ"מ וממ"ד, אשר נפגשים אחת לשלושה שבועות. כתב ארבע תוכניות אותם מיישם השנה – לאחר שהוגשו למועצת העיר (בשיתוף קרן קר"ב)
3)      תוכנית עמיתות עם מכללת לוינסקי – הוכרז השנה. הפיכת בתי ספר בעיר למדגימים: יגאל אלון – מתמטיקה, הלל צור – אוריינות, בארי – מדעים, הרצוג – אנגלית.
4)      פתיחת מגמת ספורט ייחודית מכיתה א- בבית ספר רבין נפתחה השנה מגמת ספורט ייחודית בהתעמלות אומנותית ובשחייה במטרה לגדל את הדור הבא של ספורטאי העתיד של ישראל. (כבר בחנוכה זכתה קבוצת הבנות במדליית זהב קבוצתית בהתעמלות אומנותית).