בית ספר יגאל אלון - לוח צלצולים
נווט למעלה
לוח צלצולים.png
 
  
 
          
08:00-08:50 - שעור ראשון 
 
8:50-9:40 - שעור שני
 
09:40-9:50 - הפסקת אוכל
 
​9:50-10:10 - הפסקה
 
10:10-10:55 - שעור שלישי
 
10:55-11:40 - שעור רביעי
 
11:40-11:50 - הפסקת אוכל
 
11:50-12:00 - הפסקה
 
12:00-12:45 - שעור חמישי
 
12:45-13:30 - שעור שישי
 
13:30-14:15 - שעור שביעי
 
14:15-15:00 - שעור שמיני
 
  יום מוצלח לכולם...