בית ספר שזר - takanon
נווט למעלה

תקנון.pngהורים יקרים

בית ספר שזר שמנו לנו למטרה: די לאלימות כן לאחריות

הילדים והילדות נדרשים להשתמש בכלים של שיח ופתרון סיכסוכים, ושפת הרגשות.


בכל הכיתות אנו מקיימים שעות מפתח הלב, כישורי חיים ומאפשרים לילדים לשוחח על הקשיים שלהם ולסייע במציאת פתרונות שונים למצבים מורכבים. 

מעורבותכם ועזרתכם חשובה להצלחת הילדים והילדות.​

IMG_6018.JPGחוקים ומדרגים שזר תשעט.pdfחוקים ומדרגים שזר תשעט.pdf