בית ספר שזר - hazon
נווט למעלה

חזון ויעדים.png
חזון וייחודיות בית-הספר : 

בית ספר שז"ר רואה עצמו מוביל בתחום הקהילתי, הלימודי וההתפתחות האישית של כל תלמיד ותלמידה.
 
לכל אדם יש את ה
קול האישי שלו והייחודי שלו, הבא לידי ביטוי הן בשיח אישי
 והן בשיח קבוצתי.
 
בית הספר מקדם למידה דרך משחק מתוך אמונה והבנה שילדים אוהבים לשחק, המשחק קרוב לעולמם ויכול לתת להם הזדמנויות חדשניות לפיתוח חשיבה ברמה גבוהה. הלמידה בדרך המשחק באה לידי ביטוי בשיעורי שפה, חשבון, אנגלית ובשיעורי כישורי חיים ומפתח הל"ב. 
בית הספר פיתח את מודל הלמידה בדרך משחק בעזרת הקרן לעידוד יזמות חינוכית:
IMG_E8705.JPG
בית – הספר רב תרבותי ומחבר בין קהילות שונות בנאות שקד. המרחב הבית ספרי מהווה מוקד משיכה לפעילויות למידה של ילדים ושל הורים מהשכונה בשעות שונות של היממה. המרחב המוגן, המרחבים המזמינים ללמידה משמעותית מאפשרים לקהילות שונות להרגיש בנוח במרחבי בית הספר.
 
יעדים :
 
1. קידום ההישגים בכל תחומי - הליבה.
2. שימור אקלים מיטבי.
3. מתן מענה אישי לימודי-חברתי ורגשי לכל תלמיד ותלמידה בבית הספר
4. הטמעת חדשנות ויזמות בתהליכי הלמידה בבית הספר
5. קידום למידה רב תרבותית לאורך שעות היום בבית הספר.