בית ספר שזר - רכזים
נווט למעלה
 בעלי תפקידים :
 
מדי שראל – סגנית

מירב אמסלם - יועצת
 

מרסלו מכדר - מוגנות


אולה יאצין - שפה


איילה וכניש - מתמטיקה
 

מיכל עוקב - תקשוב
 
שלי רפופורט כהן – חינוך חברתי
 
מרסלו מכדר - ביטחון
 
אורלי פרס - טיולים
 
לילך תבור - שילוב וחדר מל"א
 
ריטה לרנר - זהירות בדרכים
 
 
תחום אחריות - רכזים, אחראים תחום:
 
* בקיאות בתוכנית הלימודים של התחום עליו מופקדים, בתכנים ובחומרים שבתחומו.
 
* השתתפות בהשתלמויות על מנת לקדם את הוראת התחום בשיטות הוראה מגוונות.
 
* הכנת תוכניות לימוד בית ספריות כחלק אינטגרלי מתכנית העבודה הבית ספרית.
 
* מעקב אחר ההישגים הלימודיים ומציאת דרכים לקידום ההישגים הלימודיים.
 
 
 
.