בית ספר שזר - יועצת
נווט למעלה
יועצת חינוכית
מירב אמסלם
 
תחומי אחריות יועצת חינוכית
 
*קליטת תלמידים ושיבוצם בביה"ס לכיתות בהתאם לראייה המערכתית ולמען שילובם המיטבי בביה"ס.
 
* קבלת מידע והעברת מידע על תלמידים בתהליך המעברים.
 
* מיפוי תלמידים, טיפול והפנייה לגורמים רלוונטיים: בתוך בי"ס ומחוצה לו.
 
* שיתוף פעולה שוטף עם הצוות החינוכי לעידכון, קבלת החלטות והמשך טיפול בנושאים
   שונים הקשורים לתלמיד ומעקב אחריהם.
 
* הכוונת הורים לצורך קידום ילדיהם.
 
* יצירת קשר קבוע עם גורמים חוץ בית ספריים במקרים בהם קיים צורך, כגון : עו"ס, קצין
   ביקור סדיר , מפקחת על היועצות ועוד.
 
* הכרות והבנת הצרכים של הצוות החינוכי ומתן סיוע הולם.
 
* השתתפות בהשתלמות יועצות.