מתכות מן הטבע

מתכות הן מתנה שהטבע העניק לאדם, האדם עושה שימוש נרחב בהם לתועלתו . האדם גילה את התכונות הייחודיות של המתכות ולמד כיצד אפשר להשתמש בהם בחיי היום יום.

הנחיות

אילו שימושים עושה האדם במתכות?

אילו תכונות משותפות יש למתכות ? כיצד התכונות האלה עוזרים לאדם ?

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים