מתכות מן הטבע

מתכות הן משאב טבע, שאנחנו שואבים בדרכים שונות . ישנם הרבה סוגים של מתכות ותכונות משותפות ושונות.

הנחיות

1.לפי מה שלמדנו עד עכשיו, רשמו במחברתיכם את התכונות המשותפות ואת התכונות השונות של המתכות סדרו את התשובות בטבלה.
2. בחרו חפץ אחד, העשוי ממתכת . מה הקשר בין החפץ שבחרתם לתכונות שרשמתם בטבלה?

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים