לג'' בעומר

הנחיות

נא לכתוב את כל הידוע לך על ל''ג בעומר מההיבט החברתי ומההיבט הדתי

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במסמך Word

קישורים