ספר קריאה

כתיבת דו''ח על ספר קריאה

הנחיות

הוראות לכתיבת דו''ח על ספר שקראתי.
דף ראשון:
שם התלמיד
שם המורה+ בית ספר
שם הספר
שם העורך.

דף שני:
דמויות מהספר: יש לכתוב את שם הדמות ובשני משפטים על מעשה הדמות.

דמות שאני מעריץ : יש לבחור בדמות אחת אותה את/ה מעריץ/ה

דף שלישי:
לענות על השאלות.
1. דעתי על הספר: .........
2. אם אפגוש את הסופר מה תשאל את הסופר/ת? ...........


את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים