דפים - כל המסמכים
  
  
  
  
  
  
  
connectus.aspx
  
27/08/2012 15:26חשבון מערכת
חשבון מערכתדף Web Part ריק
emergency.aspx
  
22/10/2012 14:50ללא מידע נוכחותיפית תירם
check10/school/shazar/_catalogs/masterpage/SchoolHomePage.aspx
hazon.aspx
  
04/08/2014 11:40ללא מידע נוכחותהילה דותן עמר
ללא מידע נוכחותהילה דותן עמרדף בסיסי
hinuh_lepsagot.aspx
  
10/02/2013 14:33ללא מידע נוכחותדנה ריסר
ללא מידע נוכחותלאורה ניסנובדף Web Part ריק
home-page.aspx
  
07/01/2020 10:11ללא מידע נוכחותאולגה ברקוביץ'
חשבון מערכת/school/school/_catalogs/masterpage/SchoolHomePage.aspx
mishakim.aspx
  
08/03/2012 11:35ללא מידע נוכחותאבישי ג'יבלי
ללא מידע נוכחותלאורה ניסנובדף Web Part ריק
missionPage1.aspx
  
26/03/2013 21:56ללא מידע נוכחותיהונתן חדד
ללא מידע נוכחותיהונתן חדדגוף בלבד
missionPage2.aspx
  
26/04/2013 08:21ללא מידע נוכחותיהונתן חדד
ללא מידע נוכחותיהונתן חדדגוף בלבד
missionPage3.aspx
  
25/10/2014 14:35ללא מידע נוכחותאולגה ברקוביץ'
ללא מידע נוכחותאולגה ברקוביץ'גוף בלבד
missionPage4.aspx
  
25/10/2014 14:40ללא מידע נוכחותאולגה ברקוביץ'
ללא מידע נוכחותאולגה ברקוביץ'גוף בלבד
ringtons.aspx
הוצא אל: דינה רמותringtons.aspx
הוצא אל: דינה רמות
  
19/12/2016 10:11ללא מידע נוכחותשיר קרןללא מידע נוכחותדינה רמותללא מידע נוכחותאורן מלכהדף Web Part ריק
sratim.aspx
  
08/03/2012 11:39ללא מידע נוכחותאבישי ג'יבלי
ללא מידע נוכחותלאורה ניסנובדף Web Part ריק
Structure.aspx
הוצא אל: דינה רמותStructure.aspx
הוצא אל: דינה רמות
  
22/09/2016 09:43ללא מידע נוכחותשיר קרןללא מידע נוכחותדינה רמותללא מידע נוכחותאורן מלכהדף Web Part ריק
telephons.aspx
  
08/03/2012 11:36ללא מידע נוכחותאבישי ג'יבלי
ללא מידע נוכחותלאורה ניסנובדף Web Part ריק
tubishvat.aspx
  
02/01/2014 12:27gbs-edu\T034626325
ללא מידע נוכחותניצן חורידף Web Part ריק
zalman-sahzar.aspx
  
08/03/2012 11:26ללא מידע נוכחותאבישי ג'יבלי
ללא מידע נוכחותאורן מלכהדף Web Part ריק
דבר-המנהל.aspx
הוצא אל: דינה רמותדבר-המנהל.aspx
הוצא אל: דינה רמות
  
24/11/2016 15:47ללא מידע נוכחותדינה רמותללא מידע נוכחותדינה רמותללא מידע נוכחותליהי מורןדף Web Part ריק
יצירה.aspx
  
26/11/2014 09:13gbs-edu\T066503186
ללא מידע נוכחותלאורה ניסנובדף Web Part ריק
מנהיגים.aspx
  
15/11/2016 14:35ללא מידע נוכחותשיר קרן
ללא מידע נוכחותשיר קרןדף Web Part ריק
מרסלו---סקר.aspx
  
10/03/2016 11:42ללא מידע נוכחותשרון גבלינגר
ללא מידע נוכחותשרון גבלינגרדף Web Part ריק
סקר-בריאות.aspx
  
13/03/2016 09:24ללא מידע נוכחותליהי מורן
ללא מידע נוכחותשרון גבלינגרגוף בלבד