ייחודיות בית ספרית - ילדים מלמדים ילדים
​​​​​​​
word_eOXDVi.gif

3737268_566.gif 
 

 
 

 ילדים מלמדים-כיתה ד'3

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
​​  ​