בית ספר רזיאל - לוח צילצולים
נווט למעלה
​​​​

לוח צלצולים תשע"ט 

 
 
07:55- צילצול ראשון כניסה לכיתות
          
08:00-08:50 -שעור ראשון 
 
8:50-9:35- שעור שני
 
09:35-10:00- הפסקה
 
​10:00-10:15- הפסקת אוכל
 
10:15-11:00- שעור שלישי
 
11:00-11:50- שעור רביעי
 
11:50-12:05- הפסקה
 
12:05-12:50- שעור חמישי
 
12:50-13:30- שעור שישי
 
  הפסקה בכתות- לאוכל / התארגנות לשיעור שביעי
 
13:30-14:15- שיעור שביעי
 
14:15-14:25 - הפסקה
 
14:25-15:10 - שיעור שמיני
 
15:10-15:55 -שיעור תשיעי
 
בסיום יום הלימודים יש ללכת ישירות הבייתה ולא להישאר בתחומי ביה"ס.