בית ספר רזיאל - אמנת בית ספר רזיאל
נווט למעלה

אמנת ביה"ס

לתשומת לבך, יש לפתוח חלון חדש. 
בבי"ס "רזיאל" חברנו יחד תלמידים, צוות המורים, העובדים וההורים כדי ליצור אוירה
תרבותית ונעימה, למנוע אלימות ולפתח תקשורת סובלנית ומקרבת. לשם כך עלינו:
 
  • לתת ולקבל יחס שווה והזדמנות שווה לכל תלמידי בית הספר ולכל באי בית הספר.
  • לזמן לכל אחד ואחת את האפשרות לממש את כישוריהם ויכולותיהם ולקדם את הישגיהם.
  • לאפשר לכל אחד להביע את דעתו באופן חופשי ותרבותי ובאופן שאינו פוגע בזולת.
  • להימנע מכל התנהגות שיש בה הפעלת אלימות מילולית או פיסית, בביה"ס ומחוץ לבית הספר.
  • לפתור בעיות וסכסוכים בדרכי נועם בלבד.
  • לאפשר לכל אחד לקחת חלק בפעילות חברתית.
  • לנהוג ביחס חברי בין התלמידים ולעזור אחד לשני לימודית וחברתית.
  • לשמור על פרטיות הגוף, הרגש והציוד האישי.
  • לשמור על רכוש הזולת, רכוש בית הספר ועל ניקיונם.
  • להקפיד על שמירת החוקים, ולוחות הזמנים.
 
התנהגות בדרך זו תאפשר קיום אוירה לימודית וחברתית נעימה ומקדמת.
 
אמנת רזיאל.png