החיים ברומא העתיקה

בהסטוריה עסקנו בחיים ברומא.
המשימה זו תיגרשו להשוות בין החיים בימינו לבין החיים ברומא.

הנחיות

הנחיות :
א. בנה טבלה לצורך השוואה בין החיים ברומא לבין החיים בימינו
ב. כתוב 4 מרכיבים להשוואה
ג. כתוב בעמודה הראשונה את המרכיבים, בעמודה השנייה את החיים ברומא ובעמודה השלישית את החיים ברומא בימינו.
ד. קראו בקטעי המידע על החיים ברומא.
ה. השלימו את הטבלה.

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת  PowerPoint או בקובץ וורד