משימה להגשה בדיקה3

הקדמה

הנחיות

םףלף

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים