נכסים - תמונות ממוזערות
 • שם
    
  סוג תוכןרכיב תמונה
  מצב אישוראושר
  מתזמן תאריך התחלה
  מתזמן תאריך סיום
  השתנה25/02/2019 08:26
  השתנה על-ידיללא מידע נוכחותגפנית ניניו
 • שם
    
  סוג תוכןרכיב תמונה
  מצב אישוראושר
  מתזמן תאריך התחלה
  מתזמן תאריך סיום
  השתנה05/11/2018 08:16
  השתנה על-ידיללא מידע נוכחותחן אוסטפלד
 • שם
    
  סוג תוכןרכיב תמונה
  מצב אישוראושר
  מתזמן תאריך התחלה
  מתזמן תאריך סיום
  השתנה25/02/2019 08:26
  השתנה על-ידיללא מידע נוכחותגפנית ניניו
 • שם
    
  סוג תוכןרכיב תמונה
  מצב אישוראושר
  מתזמן תאריך התחלה
  מתזמן תאריך סיום
  השתנה25/02/2019 08:27
  השתנה על-ידיללא מידע נוכחותגפנית ניניו
 • שם
    
  סוג תוכןרכיב תמונה
  מצב אישוראושר
  מתזמן תאריך התחלה
  מתזמן תאריך סיום
  השתנה26/10/2016 12:05
  השתנה על-ידיללא מידע נוכחותשרון גבלינגר
 • שם
    
  סוג תוכןרכיב תמונה
  מצב אישוראושר
  מתזמן תאריך התחלה
  מתזמן תאריך סיום
  השתנה29/03/2016 09:19
  השתנה על-ידיללא מידע נוכחותשרון גבלינגר