בית ספר רשי - hazon
נווט למעלה

חזון ויעדים.png

 

    
  חינוך לערכים ועיצוב אקלים חינוכי מיטבי
    
   שיפור הישגי לומדים, צמצום פערים וטיפוח המצוינות
    
   מעברים ורצף בין כל שלבי החינוך לכל הלומדים
    
   חמ"ד וקהילה- הרחבת מעגלי השותפות בן בת החינוך והסביבה במעורבות חברתית מתמדת
   בית הספר שואף לפתח תלמידים בעלי כישורים המתאימים לתפקוד בחברה עתירת ידע.
   
  בית הספר יעשה שימוש בתקשוב כמנוף לשינוים בדרכי ההוראה
   
  בית הספר פועל לטובת שוויון הזדמנויות טכנולוגיות וצמצום פערים חברתיים
   
  תלמידי בית הספר יחונכו להתנהלות נבונה ברשת תוך כדי שמירה על אתיקה ומוגנות.