בית ספר רשי - תקנון
נווט למעלהתקנון בית החינוך רש"י

1. אסורה יציאה מהשיעור או כניסה לשיעור באיחור ללא רשות המורה- יציאה מהכיתה עם תג מתאים בלבד.

2. אין להפריע למהלך התקין של השיעור.

3.השימוש בפלאפונים ובמכשירי שמע- אסורים.

4. על התלמיד לדבר בלשון נקייה ולהימנע מקללות וחוצפה.

5.אסורה אלימות פיזית בכוונה או שלא בכוונה בשטח בית הספר ובפעילויות בית ספריות.

 6. אסורה פגיעה ברכוש בית הספר וברכוש הזולת בבית הספר או בפעילות חוץ בית ספרית.

7. יש לשמור על נקיון הכיתה ובית הספר .