מערכת-צלצולים
נווט למעלה
שונה לאחרונה ב- יום ראשון ט"ו אלול תשע"ה 09:57 על-ידי לירון לפידות

7:55 צלצול ראשון
8:00-9:00 שיעור ראשון
9:00-9:40 שיעור שני
9:40-9:55 בנים אוכלים, בנות בהפסקה.
9:55-10:10 בנות אוכלות, בנים בהפסקה.
10:10-10:55 שיעור שלישי
10:55-11:40 שיעור רביעי           בימי שישי:10:55-11:50 שיעור רביעי.
11:40-11:50 הפסקה
11:50-12:35 שיעור חמישי
12:35-13:20 שיעור שישי
13:20-13:30 הפסקה
13:30-14:15 שיעור שביעי
14:15-15:00 שיעור שמיני
15:00 הסעות.