בית ספר אמי"ת עמיטל - room_maht
נווט למעלה

חדר חשבון

תוצאת תמונה עבור תלמידים לומדים חשבון


אז מה מיוחד בחדר החשבון שלנו? החדר מכיל חומרילמידה והוראה המיועדים לתלמידים ולמורים כאחד . בחדר ישנם משחקים מתמטיים ,אמצעי המחשה רבים ,ספריה מתמטית עשירה המחולקת על פי כתות , בחדר ישנה פינת צרכנות פעילה-קיוסק . בקיוסק יש קופה רושמת ,שקים , כסף שטרות שבה הילדים יכולים לדמות קניה אמיתית, שם מיושם המקצוע לחיים היום יומיים.

 
 מטרות החדר :
*להדגים חומרי למידה הוראה  המעודדים העלאת השערות ,חשיבה יצירתית  ובקורתית .
*פתוח אסטרטגיות לפתרון בעיה ותרגול תוך הנעה והנאה .
*לחשוף את המורה לאפשרויות דידקטיות  בפתוח נושאים  מתמטיים .
* להציג  חומרי הוראה למידה  בנושאים מתוכנית הלימודים לגיוון והעשרת העשייה בכתה .