בית ספר אמי"ת עמיטל - mozion_moresht
נווט למעלה

מוזיאון

מה במוזיאון?

•חיי הקהילה בכפר.

•מצוות ומנהגים.

•העלייה לארץ.

•אני ישראלי – הקלטות והתאקלמות.

•המוזיאון יחבר את התלמידים לקשר הבין דורי ויעורר חשיבה שתתרום לעיצוב אישיות

 התלמידים.

 

 

Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.