בית ספר אמי"ת עמיטל - hazon
נווט למעלה
 
 
 חזון ויעדים
 
 
ביה"ס  "אמי"ת רמב"ם" שם לו למטרה לשמש כבית חינוך המעצב את אישיותו ותכונותיו של התלמיד להיות שווה בין שווים במאה העשרים ואחת.
 
ביה"ס יקנה לתלמידיו את המיומנויות הנדרשות לתפקוד בחברה עתירת אורייניות טכנולוגית וקידמה, תוך שמירה על ערכים של אהבת ה', קיום המצוות אהבת העם והארץ.
 
באי ביה"ס, תלמידים הורים והצוות החינוכי, יבואו בשמחה, ירגישו בטוחים שיייכים לקהילת ביהס תוך ערבות הדדית ואמונה אחד בשני.
 
ערכי ביה"ס יקדמו את הקהילה בפן החברתי לסובלנות, כבוד, שיוויון, עזרה וקבלת השונה, יעצימו האחד את השני תוך שיפור את איכות ההוראה על ידי התאמתה לעידן הדיגיטאלי של המאה ה- 21 .זאת על ידי פיתוח לומד עצמאי, הטמעת מיומנויות למידה, מיומנויות טכנולוגיות ומיומנויות החקר אשר יצעידו את ביה"ס אל צמצום פערים בקהילה תוך שמירה והקפדה על כבוד הזולת.
 
אנו מאמינים שיסודות טובים כגון צבירת ידע טכנולגי, שימוש נבון בידיעותיו בבי"ס רמב"ם יאפשרו הצלחת עתידיות בחייו של התלמיד בכל השינויים הצפויים בעתידו.