בית ספר אמי"ת עמיטל - צלצולים
נווט למעלה
                                                                         
 
לוח הצלצולים  תשע"ט :
 
8:20 -8:00  תפילה
 
9:00 – 8:20 – שיעור ראשון
 
9:40 – 9:00 – שיעור שני
 
9:55 – 9:40 –  הפסקת אוכל + ברכת המזון
 
10:15 – 9:55 – הפסקה
 
11:00 – 10:15–שיעור שלישי
 
11:45 – 11:00 – שיעור רביעי
 
11:55 –11:45– הפסקה
 
12:40 – 11:55 – שיעור חמישי
 
13:25 – 12:40 – שיעור שישי
 
13:25-13:45- הפסקה
 
13:45-14:30-שיעור שביעי
 
  14:30-15:15 שיעור שמיני
 


 
שימו לב: יום שישי מסיימים בשעה 11:45                                                                                               
 
 
בברכה,
שרונה קרסנר
מנהלת ביה"ס