בית ספר רבין - מטרות בית הספר רבין
נווט למעלה
מטרות בית הספר "רבין"
 
מטרות בתחום לימודי-קוגניטיבי
 
- העמקת הידע בתחום מורשת ישראל בזיקה יהודית וישראלית.
- פיתוח והעמקת כישורי השפה ויישומים בהקשרים שונים.
- פיתוח והעמקת הידע והתובנה המתמטית.
- פיתוח וטיפוח כישורי לומד, כישורים להבניית ידע.
- פיתוח יכולת חשיבה מערכתית: התבוננות, מעקב וחקר של תופעות בסביבה.
- יכולת לאתר ולהשתמש שימוש ביקורתי במקורות מידע שונים של איכות הסביבה.
- הבנת הגורמים המשפיעים על איכות הסביבה.
 
 
מטרות חברתיות-ערכיות בקרב תלמידים, מורים והורים
 
- הזדהות עם דמויות מופת המייצגות את מורשתה של מדינת ישראל.
- פיתוח וטיפוח מודעות ומעורבות חברתית.
- פיתוח וטיפוח מודעות ואכפתיות לסביבה.
- פיתוח וטיפוח סובלנות ואמפטיה.
- פיתוח, טיפוח ועידוד חשיבה ביקורתית בונה.
- פיתוח וטיפוח עבודת צוות.
- פיתוח מודעות לעולם הטבע.
- פיתוח יחס של כבוד כלפי אורגניזם ותהליכים.
 
 
מטרות אישיות-רגשיות
 
- פיתוח וטיפוח מודעות עצמית חברתית.
- פיתוח היכולת להציב מטרות לקידום אישי, חברתי וערכי.
- טיפוח ועידוד הנעה פנימית – מוטיבציה.
- פיתוח הרגלי חשיבה של התייחסות רב צדדית לבעיות וקבלת החלטות מושכלות ואתיות על בסיס ידע.
- הבנת המורכבות ויכולת שקילה מערכתית.