בית ספר רבין - אני מאמין הבית ספרי
נווט למעלה

​​אני מאמין הבית ספרי


אנו מאמינים שהלמידה היא זכות לכל אדם באשר הוא.

 

אנו מאמינים כי חינוך ולמידה חוברים יחדיו, על כן בצד המידע אותו ירכוש הלומד,

ירכוש גם יסודות ערכיים, תרבותיים, חברתיים ואישיים.

 

אנו מאמינים כי על הלומד להיות מעורב בתהליכי למידתו החל בבחירת התכנים הכלים וכלה

בפיתוח תובנות ויישום המידע לידע אישי שימושי.

 

אנו מאמינים כי תהליכי למידה יתקיימו רק בתנאים אופטימלייים, קרי, סביבה

בטוחה, שקטה, אסתטית, איכותית ומאתגרת.

 

אנו מאמינים כי מבנה הלימודים ייתן ביטויי למטרות בית הספר ותפיסותיו החינוכיות והפדגוגיות.

בבית הספר מבנה לימודים אינטגרטיבי המתמקד ביסוד המארגן - פדגוגיה חברתית.