comics
קומיקס.wmf

   
  קומיקס
קומיקס – עלילון בעברית – הינו סיפור בתמונות.
כל תמונה בסיפור מצוירת לתוך מסגרת ('פריים' – FRAME) כשהמלל נרשם בתוך בועות. רצף האירועים משתנה מפריים לפריים וכך התמונות מצטרפות לכדי עלילה.
שלבי עבודה בקומיקס
 
בתחילה, מכין כל תלמיד דף סקיצה מפורט ,בו הוא מתכנן בקפדנות את הסיפור (עיצוב הדמויות, ניסוח הטקסט, הצבת הבועות ובחירת הצבעים).
 
בשלב השני, מעתיק התלמיד את הסקיצה בעיפרון לדף חדש.
 
בשלב הבא, הוא עובר בפיילוט שחור על כל קווי המתאר ולבסוף צובע את הציור בעפרונות צבעוניים, כשהדגש הוא על צביעה אחידה ומלאה ללא 'חללים' לבנים.
 
הפריים(פאנל) הראשון שלי!
פריים (פאנל) יחיד הינו מקטע של סיפור, כששאר העלילה נתונה לדמיונו של הקורא.
לפנינו מגוון פריימים יחידים, כשבכל אחד מהם מתואר מצב אחד בזמן נתון.
ביצירות אלו הושם דגש על הבעות הפנים וצביעה נכונה, לפי שלבי העבודה המסורתיים בקומיקס.
 
כל פריים שלפניכם הינו תוצר של מחשבה, תשומת לב לפרטים והמון סבלנות! 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.