קמפוס נורדאו על אזורי למצוינות טכנולוגית ברוח אנושית - נוהל כניסה לבית הספר
נווט למעלה
נוהל כניסה לבית הספר.png
מנהל חינוך וחברה
מחלקת ביטחון ושעת חרום
נוהל בית ספרי - כניסה למוסדות חינוך
הורים /מבקרים יקרים: נוהל זה נועד בכדי לשמור על ביטחון הילדים במוסד החינוך.
בהתאם לנוהלי ביטחון, בטיחות ושעת חירום, חוזר מנכ"ל משר"ח סב'/6 , להלן נוהל כניסה למוסד החינוכי.
· מאבטח יאפשר כניסת תלמידים לשטח בית הספר החל מהשעה 7:30 בבוקר בלבד.
· המאבטח ינעל את שער בין הספר בשעה 08:00 , המאחרים ימתינו עד שבעל תפקיד או מנהלת תכניס אותם .
· בזמן שהמאבטח בסריקה על המבקרים להמתין בסבלנות לבואו של המאבטח.
· ככלל, אין כניסת מבקרים והורים לבית הספר אלא בתיאום מראש.
· מאבטח לא יאפשר כניסה להורים, אחים, מבקרים במהלך הלימודים, ללא אישור של בעל תפקיד או מהמנהלת.
· לידיעתכם, כל אדם הנכנס לביה"ס, יתבקש להציג תעודת זהות ולהיענות להוראותיו של המאבטח.
· מבקר שנושא עליו נשק חייב להציג בפני המאבטח ת"ז ורישיון נשק בתוקף, לאחר בדיקה זו
יש לקבל אישור סופי מהנהלת בית הספר- אישור כניסה על פי חוזר מנכל מנובמבר 2005,נוהלי ביטחון .
· הורים ומבקרים לא יורשו להיכנס עם נשק, גם אם הנשק פרוק ונמצא בתיק.
· המבקרים מחויבים בדיקה ורישום על ידי מאבטח בית הספר.
· מאבטח בית הספר רשאי שלא לאשר כניסת מבקר אשר מסרב להישמע להוראותיו.
· אין להיכנס לכיתות במהלך יום הלימודים ללא אישור הנהלת ביה"ס.
· המאבטח יוודא עם מזכירות בית הספר אם המבקר מוזמן לפגישה ולאחר מכן יוכנס לבית הספר.
· מאבטח בית הספר רשאי להחליט לאשר או לא לאשר כניסה של כל מבקר .
· חובה על המאבטח לבדוק את תכולתו של כל תיק, למרות שהמבקר קיבל אישור כניסה.
· המאבטח יוודא שמבקרים מגיעים למזכירות ביה"ס ולא מסתובבים בשטח ביה"ס.
· חל איסור על המאבטח לקבל ו/או למסור חבילה כל שהיא לתלמיד בתוך המוסד החינוכי,
ניתן להשאיר במזכירות בלבד, הדבר יימסר לתלמיד בזמן הפסקה בלבד.
· המאבטח לא יאפשר לאף תלמיד לצאת משטח ביה"ס רק עם אישור בכתב ע"י מזכירות ביה"ס ובליווי מבוגר.
· מאבטח רשאי לבדוק תיק תלמיד שנראה חשוד בנוכחות איש הוראה מהסגל החינוכי.
· חל איסור על מבקר / הורה לצלם בשטח ביה"ס ללא אישור הנהלת המוסד.
· תלמיד שסיים את לימודיו, אינו רשאי להישאר בשטח ביה"ס, אנא דאגו לאסוף את ילדכם בזמן.
· מבקר אינו יכול להיכנס עם בעל חיים למוסד חינוכי.
· נהג עם רכב לא יכנס לשטח ביה"ס אלא באישור חריג של ההנהלה.
· מאבטח לא יאפשר כניסתם של תלמידים בוגרי בית הספר במהלך יום הלימודים.
· אין לעשן בשטח בית הספר, הגבלה זו חלה הן על הצוות העובדים והן על המבקרים בבית הספר.
 
ביחד נקפיד ונשמר על הנהלים לדאוג לשלומם ולביטחונם של הילדים.
תודה על הסבלנות ושיתוף הפעולה
 
בברכה
הנהלת בית הספר