קמפוס נורדאו על אזורי למצוינות טכנולוגית ברוח אנושית - מזכר חודשי