קמפוס נורדאו על אזורי למצוינות טכנולוגית ברוח אנושית - לוח צילצולים
​​לוח צילצולים.png
 
 
לוח צילצולים (ימים א'-ה')
 
08:00 – 08:50 שיעור ראשון
08:50 – 09:35 שיעור שני
09:35 – 09:45 הפסקת אוכל​
09:55 – 10:05 הפסקה 
10:05 – 10:55 שיעור שלישי
10:55 – 11:45 שיעור רביעי
11:45 – 11:55 הפסקה שניה
11:55 – 12:40 שיעור חמישי
12:40 – 13:25 שיעור שישי
13:25 – 13:30 הפסקה
13:30 – 14:15 שיעור שביעי
14:15 – 15:00 שיעור שמיני
15:00 – 15:45 שיעור תשיעי
 


​לוח צילצולים (יום שישי)
 
08:00 – 08:50 שיעור ראשון
08:50 – 09:40 שיעור שני
09:40 – 09:50 הפסקת אוכל​
09:50 – 10:15 הפסקה 
10:15 – 11:00 שיעור שלישי
11:00 – 11:50 שיעור רביעי