נווט למעלה
הורים יקרים,      


שנת הלימודים נפתחה בשעה טובה ומוצלחת עם תקווה למימוש החלומות של כל באי בית הספר. קידמנו בברכה ובטקס חגיגי את תלמידי כתה א' ומאחלים להם הסתגלות מהירה ורכה, עשייה מעניינת ופוריה, התפתחות וצמיחה אישית, חינוכית ולימודית.

גם השנה צוות מסילות מחדש את מחויבותו לשיפור האקלים החברתי, והעלאת הישגי התלמידים.


אנו רוצים לחזק עמכם ההורים את הקשר ולהגביר את מידת מעורבותכם ומנהיגותכם בהשפעה על חיי בבית הספר. על מנת להביא לידיעתכם אינפורמציה רלונטית ועדכנית בצורה מרוכזת, צוות מסילות העניק לכל תלמיד קלסר שבו נאספים ומצטברים כל החוזרים, ההודעות, מידע חשוב הקשור בחיי בית הספר, לוח החודש, ההזמנות, הנהלים ועוד. אוגדן זה שיאפשר לכם לעקוב אחר המתרחש יישאר בילקוטו של התלמיד. עליכם לחתום רק על חוזרים מסוימים כפי שיידרש.

על מנת לשמור על קשר רציף עם בית הספר, עליכם ההורים לודא שיש בילקוט ילדכם מחברת קשר ויומן.

בהצלחה

רונית רדמרד מנהלת בית הספר 

     והצוות החינוכי​