מועצת תלמידים - competition


 
כאן רצוי לכתוב את נהלי הבחירות בבית הספר.
 
על מנת שילמדו התלמידים מהו תהליך בחירות נכון ומושגי יסוד בנושא דמוקרטיה.