מועצת תלמידים - Studentrights


  
 
 
מועצת התלמידים תחבר יחדיו אמנה המציגה את זכויות התלמיד בבית הספר ובכלל.