בית ספר אהרון דוידי - לוח צלצולים
נווט למעלה07:55 - צלצול  ראשון ​

08:00-08:50 - שעור ראשון 
 
8:50-9:35 - שעור שני
 
09:35-9:45 - הפסקת אוכל
 
​9:45-10:05 - הפסקה
 
10:05-10:55 - שעור שלישי
 
10:55-11:45 - שעור רביעי
 
11:45-12:00 - הפסקת אוכל
 
12:00-12:45 - שעור חמישי
 
12:45-13:30 - שעור שישי
 
13:30-14:25 - שעור שביעי
 
14:25-15:05 - שעור שמיני
 
  יום מוצלח לכולם...