בית ספר אהרון דוידי - אודות
נווט למעלה
ייחודיות בית הספר​

ייחודיות מקדמת למידה משמעותית
תלמידים פעילים בתהליך הלמידה בשימת דגש על רלוונטיות לעולם המושגים של הילד והתנסות רב חושית.