דפים - ייחודיות בית ספר
נווט למעלה
ייחודיות בית הספר

בבית הספר פועלת התכנית "בית ספר גם בחוץ" – למידה המתרחשת מחוץ לביה"ס בפרק "אגם החורף" השוכן בסמיכות לביה"ס. התלמידים פעילים בתהליך הלמידה תוך שימת דגש על רלוונטיות לעולם המושגים של הילד והתנסות רב חושית.
מטרת התכנית להציג את העולם הממשי ולהביא לידי ביטוי למידה איכותית וחווייתית.
בבית הספר לומדים בתכנית "חקלאים צעירים". התכנית מחנכת לקיימות וטיפוח גינה אקולוגית.
בשיעורי "חקלאים צעירים", מדעים ואומנות תלמידי בית הספר יוצאים משטח בית הספר לפרק "אגם החורף" השוכן בסמיכות לביה"ס ועוסקים שם בפעילויות שונות: השבת זרעי פרחי בר, בירור מינים פולשים של צמחים וניקיון הסביבה. הלמידה ב"אגם החורף" מתרחשת תוך כדי התנסות, חקירה וציור הנוף.