דפים - כל המסמכים
  
  
  
  
  
  
  
connectus.aspx
  
05/09/2016 09:42ללא מידע נוכחותשיר קרן
חשבון מערכתדף Web Part ריק
home-page.aspx
הוצא אל: מיטל מכלוףhome-page.aspx
הוצא אל: מיטל מכלוף
  
24/12/2018 07:48ללא מידע נוכחותמיטל מכלוףללא מידע נוכחותמיטל מכלוףחשבון מערכת/school/school/_catalogs/masterpage/SchoolHomePage.aspx
YECHUDI.aspx
  
20/01/2016 12:05ללא מידע נוכחותליהי מורן
ללא מידע נוכחותאריאל שגיאדף Web Part ריק
אתר-היועצת.aspx
  
08/03/2016 09:33ללא מידע נוכחותיעל אדיבי
ללא מידע נוכחותליהי מורןגוף בלבד
הנהגת-הורים-בית-ספרית.aspx
  
08/03/2016 09:49ללא מידע נוכחותיעל אדיבי
ללא מידע נוכחותיעל אדיבידף בסיסי
הענן-החינוכי.aspx
  
29/02/2016 09:45ללא מידע נוכחותיעל אדיבי
ללא מידע נוכחותיעל אדיבידף בסיסי