דפים - דף הבית

 
דף הנ​חיות להכנת יומן קריאה - Book Report  
 

ספלינגבי.png

 
 
Hello Pupils
Welcome to English Page
23.jpg
 

 Abc song

 
 

​ 
 
dog.jpg 
 
"I speak English
You speak English
You speak English
אנחנו מדברים אנגלית"

 
   

 
 

 Five Little Monkeys

 
 'אתרים מומלצים לכיתות א'-ד
1.PNG 

אתרים מומלצים לכיתות ה'-ו'45.PNG

alphabet-chart.pdfalphabet-chart.pdf​​​