פורטל חינוך נתניה - yeshiva
נווט למעלה
כניסה

מבית הישיבה

זכתה הישיבה התיכונית בנתניה והתכנסו אליה ביום החסד של החמ"ד

מאות רבות מתלמידי בתי הספר הרבים בנתניה הן מהחמ"ד והן מבתי הספר הממלכתי,

הן מגני הילדים מהיסודי ועד חטיבות הביניים .

וכולם כולם ישבו ולמדו עם תלמידי כיתה י' מהישיבה התיכונית דפי עבודה בנושא

"עולם חסד יבנה"

שמעו שיחות מפי ראש הישיבה הרב אלי פרידמן שליט"א והרב בעז לוריא מנהל החט"ב

ומתוך שמחתה של תורה פרצו כולם בריקוד בליווי הגרעין התורני ומקהלת פרחי

עוזיאל.

התורה החסד ו "היחד" הם יסודות עולמנו ושמחה הישיבה להיות להם לאכסניא .

שמחנו מאוד על שיתוף הפעולה בין בתי הספר איחוד הכוחות עם מר שלום עזרן (שפירא)

מר דני אליהו (ריגלר) והגב' בלה פירסט (עוזיאל) .

מתוך העין הטובה של המחמדית הגב' אסתר אורנבוך והמפקחת שושי ליכטנשטט שבאו

לבקרנו

יתנו תעצומות נפש לכולם להגדיל תורה ולהאדירה .