פורטל חינוך נתניה - manhigut_itamar
נווט למעלה
כניסה
סוד המנהיגות ב"איתמר"
 
הנושא המרכז, שנקבע ע"י משרד החינוך, לשנת הלימודים תשע"ג יוקדש למנהיגות פורצת דרך, בדגש על דמותם של ראשי הממשלה דוד בן גוריון – בציון 40 שנה לפטירתו ומנחם בגין – לרגל 100 שנים להולדתו.
התלמידים ילמדו במהלך השנה על הכרעות גורליות שקבלו המנהיגים, על שקול דעתם ועל מערכת הערכים שהנחתה אותם.
השבוע, כיריית פתיחה לנושא השתתפו תלמידי בית הספר
P1050653.jpg

"איתמר" באירוע חוויתי וחינוכי "סוד המנהיגות", אשר עסק כולו במנהיגות מעצבת (בהנחייתם של "סמיילי הפקות").

האירוע נפתח בכניסת התלמידים למתחם בית הספר  אשר עוצב בתפאורה ייחודית כמוזיאון. לכאורה נדמה היה כי התלמידים הגיעו לסיור שיגרתי, אולם מיד גילו כי בין מיצגי המוזיאון מסתתרת תעלומה גדולה, אותה ניסו לפתור באמצעים חווייתיים תוך שהם משתמשים בתכונות המאפיינות  מנהיגים כגון:                כישורי חשיבה, ביטחון עצמי, נחישות, שיתוף פעולה, לקיחת אחריות ודוגמא אישית.
במהלך האירוע התבקשו התלמידים לעבור  בין משימות העוסקות בכל מאפייני מנהיג תוך שימת דגש על שיתוף פעולה קבוצתי. התלמידים זכו להכיר באופן אטרקטיבי, חוויתי ומרגש את דמותם של דוד בן גוריון ומנחם בגין  ומנהיגים נוספים בתולדות עם ישראל  ולאורך הפעילות נפגשו ביכולות ההובלה החברתית של כל המנהיגים.
מציינת מנהלת בית הספר ד"ר אורנה חנס: "פעילות זו מהווה נדבך נוסף במדיניות הבית ספרית המטפחת מנהיגות בקרב תלמידי בית הספר לצד עשייה חינוכית. כך נביא לבוגר שהוא אדם יצירתי, תורם לחברה ונתרם ממנה, מאושר, סקרן ולומד עצמאי".
מוסיפה המנהלת, תלמידי  "איתמר" מגלים מנהיגות ומעורבות חברתית בפעילותם האינטנסיבית במסגרות החברתיות השונות בבית הספר כדוגמת: מועצת תלמידים, מנהיגות "ירוקה", חונכות רב – גילית, ארגון הפסקות פעילות, חונכות קריאה,  התנדבות בקהילה ואמירי "חינוך ערכי".