פורטל חינוך נתניה - maarag
נווט למעלה
כניסה
 
ktv.jpg
בית ספר "לאה גולדברג" בדרך למצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי.
בית ספר "לאה גולדברג" הוקם תחת ייחודיות ושימת דגש על מורשת יהודית ותרבות ישראל.
בשנת הלימודים תשע"ג חבר לתוכנית "מארג" הפועלת בשיתוף פעולה עם המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך ועם מרכז מלטון לחינוך יהודי בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים ובתמיכתה מן היסוד של קרן אבי חי ישראל.
מטרותיה של התוכנית: לקדם מצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי בכל תחומי החיים של בית הספר (לימודי, קהילתי, תרבותי, פיסי וארגוני).
להשפיע על עיצוב זהות יהודית, ציונית ואזרחית של התלמיד בית הספר.
להצמיח קבוצות של מנהיגים שיפעלו באופן קבוע ובמגוון דרכים כדי להפיץ את החינוך היהודי, ציוני ואזרחי לכלל תלמידי בתי הספר בארץ.
בית ספרנו הנו בית הספר הצומח הראשון שהצטרף לתוכנית זו. מתוך צוות המורות נבחרו מורות שיובילו את התוכנית בהנחיית נעמה בר- צבי ומנהלת בית הספר, בהובלה זו תשולב ההנהגה הבית סיפרית.
השבוע השתתפו תלמידי בית הספר לראשונה בהליך דמוקרטי לבחירת הנהגת תלמידים בבית הספר . הם למדו תחילה על הליך "הבחירות לכנסת" המתרחש בימים אלה ממש בארץ , ולאותו תהליך המתרחש בארצות הברית וגם בבית סיפרם.
נציגים מכיתות ד' בית ספר השתתפו ב"פרלמנט הילדים" בחסות קרן קרב ועריית נתניה.
נציגות נוספת של תלמידים תצא לבית הספר למנהיגות ב"נאות קדומים" למפגש הנהגות מסגרת תוכנית מארג.
עוד על התוכנית ניתן לקרא באתר: http://maarag.huji.ac.il