חתימה על קריאת והסכמה על האמנה העירונית - פריט חדש